Składanie reklamacji – DHL

Składanie reklamacji – DHL1. Nieterminowe doręczenie
Klient ma 2 miesiące na złożenie reklamacji. Reklamacje zawierającą numer listu należy przesłać do nas na bok@migiem24.pl2. UszkodzenieKlient ma 7 dni na zgłoszenie szkodyKlient ma 1 rok na zgłoszenie reklamacji dotyczącej szkody lub zagubienia.
–> Klient może składać reklamację bezpośrednio w DHL. Dzięki temu będzie miał bieżącą informację o wyniku reklamacji.Reklamacje można złożyć on-line. Zapraszamy do skorzystania z aplikacji DHL24 na www.dhl24.com.pl
Po zarejestrowaniu w zakładce „reklamacje” należy załączyć protokół szkody, list przewozowy i fakturę potwierdzającą wartość towaru.W przypadku, gdy wartość szkody nie przekracza 2000 zł reklamację można złożyć drogą elektroniczną.
W przypadku, gdy wartość szkody przekracza 2000 zł oryginały dokumentów (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) powinny zostać wysłane na adres Działu Reklamacji.DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
Dział Reklamacji
ul. Targowa 35
90-043 Łódźtel: (42) 6 345 350
fax: (42) 662 67 30
e-mail: pl.reklamacje.wa@dhl.com–> Klient może również złożyć reklamację do nas. W tym celu należy przesłać komplet dokumentów na adres bok@migiem24.pl- list przewozowy- fakturę dokumentującą wartość towaru.- protokół szkodyPrzewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.