Przesyłki nietypowe DHL

Przesyłka nietypowa to przesyłka bardzo duża, ciężka lub wymagająca specjalnego traktowania i dlatego utrudniająca transport, zwłaszcza pod kątem pracy automatycznego sortera. Często również wymagają specjalnego traktowania w transporcie i uniemożliwiają optymalne wykorzystanie powierzchni w środkach transportu kurierów. Z tych powodów generują wyższe koszty i wymagają dodatkowych opłat.
Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy do 31,5 kg


Opłata zostanie naliczona do elementów:


- których najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,4 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,


- o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym,


- o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami,


- o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy itp.),


- zawierających luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru


jest nierównomierny,


- umieszczonych w luźnym opakowaniu lub o nieregularnym kształcie


(tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym


przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),


- oznakowanych naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,


- których zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości


automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub jest


możliwość uszkodzenia innych przesyłek),


- zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.).


Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej


z elementami niestandardowymi.


Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg


Opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy:


- użyto palety o wymiarach przekraczających 0,8 m x 1,2 m (paleta EURO),


- towar wykracza poza obrys palety,


- towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.).


Opłata zostanie naliczona w przypadku elementów niespaletyzowanych, gdy:


- ich najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,4 m lub którykolwiek z pozostałych


boków przekracza 0,6 m,


- oklejone są naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,


- zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.),


- mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny,


- mają nieregularne kształty z wystającymi elementami.


Opłacie podlegają również elementy zawierające towary, które z powodu


swojej specyfiki nie dają się spaletyzować (np. urządzenia na kółkach)


i nie mogą być sortowane automatycznie.


Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami*informacje pobrane ze strony głównej przewoźnika dnia 29.10.2014
Serwis Migiem24 nie odpowiada za zmianę informacji podanych przez przewoźnika.