Przedmioty zabronione Ups

Przedmioty zabronione – UPS
Nie wysyłamy następujących towarów:*napoje alkoholowe;
*skóry zwierząt (niedomowych);
*towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
*towary/materiały niebezpieczne;
*Broń palna
*futra;
*kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
*żywe zwierzęta;
*gotówka oraz przedmioty zbywalne;
*towary łatwo psujące się;
*rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
*Rośliny
*materiały pornograficzne;
*Nasiona
*znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
*tytoń i wyroby tytoniowe;
*bagaż pozostawiony bez opieki.W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które – naszym zdaniem – brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.Uwaga:Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa.
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nadania paczki zawierającej przedmioty z powyższej listy, firmy Migiem24 oraz UPS nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.W przypadku wątpliwości czy Państwa paczka zawiera przedmioty zakazane prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Migiem 24.