Palety DHL

Waga i wymiary każdego elementu w przesyłce:• Waga rzeczywista lub przestrzenna elementu to więcej niż 31,5 kg,


ale nie więcej niż 1000 kg (wraz z paletą). Waga maksymalna elementu, który nie został umieszczony na palecie to 50 kg. Waga i wymiary palety/opakowania bez palety wliczane są do wagi i wymiarów elementu.


• Suma boków (długość + szerokość + wysokość) powyżej 3 m, nawet jeśli waga elementu nie przekracza 31,5 kg.


• Maksymalne wymiary pojedynczego elementu:


- Długość 4 m lub


- Wysokość do 2,1 m (z uwzględnieniem np. palety) lub


- Suma wszystkich boków nie większa niż 6 m.


• Maksymalna liczba elementów w przesyłce: 5 sztuk.


• Towar skonsolidowany na palecie jest traktowany jako pojedynczy element.


• Dla każdego elementu obliczana jest:


- Waga przestrzenna według przelicznika: [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm)]/4 000 lub 1 m


przesyłki = 250 kg.


- Waga dłużycowa według przelicznika: 1 metr bieżący = 100 kg.


• Element o długości powyżej 2 m do 4 m stanowi osobną przesyłkę, wymaga


odrębnego listu przewozowego, a jego waga rzeczywista nie może przekraczać


50 kg. Opłata za transport takiej przesyłki naliczana jest zawsze na podstawie


wagi dłużycowej.


• Maksymalna waga przesyłki (rzeczywista lub przestrzenna) 2 500 kg.


• Nadawane do jednego odbiorcy spaletyzowane przesyłki o wadze powyżej 2 500 kg


albo przesyłki obejmujące więcej niż 5 palet mogą być obsługiwane


na indywidualnych zasadach po uzgodnieniach z Działem Obsługi Klienta


DHL – Przesyłki Krajowe. W przypadku nadania do jednego odbiorcy


przesyłek zawierających więcej niż 5 palet bez uprzedniego uzgodnienia


z Działem Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Krajowe, termin doręczenia każdej kolejnej przesyłki ponad pierwszą przesyłkę wydłuża się: (a) w przypadku gdy doręczenie powinno nastąpić kolejnego dnia roboczego – o jeden dzień roboczy lub więcej, zależnie od ilości nadanych przesyłek; (b) w przypadku gdy doręczenie powinno nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych – o dwa dni robocze lub ich wielokrotność, zależnie od ilości nadanych przesyłek. O kolejności doręczenia decyduje DHL.Odbiór i doręczenie:• Usługa jest realizowana w miejscach dostępnych dla samochodów


dostawczych, w systemie „burta – burta”.


• Odbiór i doręczenie obejmują umieszczenie i zdjęcie przesyłki ze skrzyni


ładunkowej. Dodatkowe czynności załadunkowe i rozładunkowe pozostają


po stronie Klienta.


• Przesyłki odbierane są standardowo od poniedziałku do piątku i doręczane są


w następnym dniu roboczym lub w ciągu 2 dni roboczych


• Zamówienia Kuriera po odbiór przesyłki można dokonać za pomocą aplikacji DHL24, DHL eCas lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Krajowe. Po wcześniejszych uzgodnieniach z Przedstawicielem Handlowym


DHL można zlecić stałe odbiory.Sposób naliczania opłat:• Dla Przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg naliczamy opłaty


zgodnie z tabelą znajdującą się na stronie 8.


• Aby obliczyć cenę za usługę należy obliczyć odległość między miejscem


nadania i doręczenia przesyłki przy użyciu Kalkulatora odległości,


który znajduje się na www.dhl.com.pl/kalkulatorodleglosci.


• Obowiązuje wybór wyższej wagi (rzeczywistej, przestrzennej lub dłużycowej).


Charakterystyka przesyłki łączonej (zawierającej elementy koperty


i elementy o wadze do i elementy o wadze powyżej 31,5 kg):


• Jest możliwość obsługi przesyłek łączonych (nadawanych do jednego Odbiorcy na jednym liście przewozowym) zawierających zarówno elementy o wadze do jak i powyżej 31,5 kg.


• Każdy z elementów musi spełniać wymagania określone dla kategorii


wagowej, do której należy.


• Przesyłki kopertowe i zawierające elementy o wadze do 31,5 kg odbierane są i doręczane w systemie „od drzwi do drzwi”, natomiast elementy o wadze powyżej 31,5 kg w systemie „burta – burta”.


• Opłata za przesyłkę łączoną jest sumą opłat za poszczególne elementy,


obliczonych według zasad właściwych dla każdej kategorii, czyli Przesyłki


kopertowe i zawierające elementy o wadze do 31,5 kg oraz Przesyłki zawierające elementy o wadze powyżej 31,5 kg
*informacje pobrane ze strony głównej przewoźnika dnia 29.10.2014
Serwis Migiem24 nie odpowiada za zmianę informacji podanych przez przewoźnika.