Możliwe wymiary przesyłki – DPD

Standardowa paczka krajowa  • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
  • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
  • Wysokość + szerokość + długość < 300 cm
  • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element


Wszystkie paczki zapakowane w opakowania firmowe DPD są paczkami standardowymi. Za opakowania firmowe DPD uznaje się: koperty tekturowe, foliopaki oraz firmowe opakowania kartonowe opatrzone logo DPD.Waga gabarytowa
W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według wzoru
waga gabarytowa = (wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)) / 6000
przekracza:  • 41,6 kg wagi rzeczywistej w przypadku paczki krajowej
  • 30 kg wagi rzeczywistej w przypadku paczki międzynarodowej lotniczejkoszt przesyłki liczony jest na podstawie wagi gabarytowej.