Kod Pocztowy

KOD POCZTOWY (pocztowy numer adresowy) – ciąg cyfr dodawany do adresu, mający ułatwiać sortowanie przesyłek.
Format i zasady umieszczania kodów pocztowych są różne w różnych krajach.W Polsce system kodów pocztowych wprowadzono 1 stycznia 1973 na mocy zarządzenia nr 89 Ministra Łączności z 17 listopada 1972 w sprawie wprowadzenia pocztowych numerów adresowych i zmiany Ordynacji pocztowej. Kody pocztowe mają format dd-ddd (d oznacza cyfrę) i umieszcza się je z lewej strony nazwy miejscowości.